Την παραγωγή 40.000.000 ελαστικών φορτηγών γιόρτασε η continental