Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ COOPER TIRES ΣΤΟ MOTOR SHOW ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ